Tag Archives: ikhlas

Lebik Baik Agamanya

Allah Swt. berfirman, “Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan….” (QS. an-Nisâ’ [4]: 125) Orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah dan mengerjakan kebaikan adalah orang yang paling … Continue reading

Posted in Hikmah | Tagged , , , | 36 Comments

Allah Pasti Mengetahui

Allah Swt. berfirman, “Katakanlah: ‘Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui.’ Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS. Ali ‘Imran … Continue reading

Posted in Hikmah | Tagged , , | 23 Comments

Diketahui Orang atau Tidak Tetap Ikhlas

Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Saw., “Ya Rasulullah, seseorang melakukan amal (kebaikan) dengan dirahasiakan dan bila diketahui orang dia juga menyukainya (merasa senang).” Rasulullah Saw. bersabda, “Baginya dua pahala, yaitu pahala dirahasiakannya dan pahala terang-terangan.” (HR. Tirmidzi) Ada kalanya seseorang … Continue reading

Posted in Hikmah | Tagged , , , | 56 Comments