Tag Archives: amal

Lebik Baik Agamanya

Allah Swt. berfirman, “Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan….” (QS. an-Nisâ’ [4]: 125) Orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah dan mengerjakan kebaikan adalah orang yang paling … Continue reading

Posted in Hikmah | Tagged , , , | 36 Comments

Allah Pasti Mengetahui

Allah Swt. berfirman, “Katakanlah: ‘Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui.’ Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS. Ali ‘Imran … Continue reading

Posted in Hikmah | Tagged , , | 23 Comments