Category Archives: Hikmah

Allah Pasti Mengetahui

Allah Swt. berfirman, “Katakanlah: ‘Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui.’ Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS. Ali ‘Imran … Continue reading

Posted in Hikmah | Tagged , , | 23 Comments

Diketahui Orang atau Tidak Tetap Ikhlas

Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Saw., “Ya Rasulullah, seseorang melakukan amal (kebaikan) dengan dirahasiakan dan bila diketahui orang dia juga menyukainya (merasa senang).” Rasulullah Saw. bersabda, “Baginya dua pahala, yaitu pahala dirahasiakannya dan pahala terang-terangan.” (HR. Tirmidzi) Ada kalanya seseorang … Continue reading

Posted in Hikmah | Tagged , , , | 56 Comments

Muhasabah Keikhlasan

Allah Swt. berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Hasyr [59]: 18) Keikhlasan … Continue reading

Posted in Hikmah | Tagged , , | 50 Comments

Betapa Penting Ikhlas Itu

Dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, “Orang-orang meninggalkan Abu Hurairah, lalu Natil, seorang penduduk Syam, berkata kepadanya, ‘Wahai Syekh, ceritakan kepadaku sebuah hadits yang engkau dengar dari Rasulullah Saw.’ “Dia (Abu Hurairah) berkata, ‘Ya, aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, ‘Sesungguhnya … Continue reading

Posted in Hikmah | Tagged , , , , | 12 Comments